Acties

Oud Papier Actie

Spaar mee en deponeer je oud papier in de containers op het terrein voor Freddies Hoeve.

De container is meestal geopend, en anders kunt u de kranten achter de container plaatsen. Elke kilo levert ons naast de opbrengst van het oud papier een subsidie op van de gemeente Leidschendam. Wel het verzoek om GEEN plastic zakken of verpakkingen in de container te gooien.

Tuinaarde actie

Op de tweede zaterdag van maart gaan we tussen 10.00 – 14.00 uur in diverse wijken huis aan huis met kwalitatief zeer goede tuinaarde. De tuinaarde wordt verkocht in zakken van 40 liter. Meer dan 10 zakken aarde worden aan huis gebracht in alle wijken van Leidschendam en Leidschenveen.

Geen gesjouw, dat doet scouting voor jou!

Schenking

Met ingang van 1 januari 2010 worden Scoutinggroepen door de belastingdienst gezien als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI). Dit betekent dat de groepen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Scouting Nederland, de regio’s en groepen voor scouts met een handicap blijven de Algemeen nut beogende instantie (ANBI) status houden. Scouting Nederland heeft, samen met NOC*NSF, vereniging NOV en de federatie dorpshuizen geprobeerd de Tweede en Eerste kamer er van te overtuigen ook lokale vrijwilligersorganisaties onder de ANBI definitie te laten vallen, maar helaas zonder succes. Informatie is te vinden op de ledensite van www.scouting.nl bij informatie – wet en regelgeving.