06-10299555
info@satokokitahara.nl

Verhuur boten

De bruikleen / huurprijs bedraagt per lelievlet:

  • € 20 per dag
  • € 37,50 per weekend
  • € 125 per week

Dit is exclusief administratiekosten van € 7,50 per lelievlet. Per gehuurde lelievlet dient een borg van € 60 te worden betaald. De borg dient binnen 14 dagen te worden overgemaakt op NL70INGB0002977242 t.n.v. Stichting Scouting Satoko Kitahara te Leidschendam.
Vragen? Mail dan naar Dorien op verhuur@satokokitahara.nl.