06-10299555
info@satokokitahara.nl

Beleid Social media

Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of bezwaren, laat het weten via info@satokokitahara.nl

Inleiding

Social media zijn niet meer weg te denken in de maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij Scouting. Het biedt kansen om te laten zien dat je trots bent op Scouting. Daardoor kan het bijdragen aan een beter imago bij vrienden, familie, leden en collega’s. Het delen van informatie en kennis op social media met groepen waarmee op traditionele wijze nauwelijks of beperkt communicatie mogelijk was, kan leiden tot een beter beeld van wat er speelt binnen onze groep. Er ontstaan hiermee heel veel kansen.

Om deze kansen optimaal te kunnen benutten en misverstanden te voorkomen hebben we en aantal richtlijnen vastgesteld waar al onze leiding en leden zich aan dienen te houden. Deze vind je hieronder. Wij delen deze afspraken met u zodat u weet hoe wij met dit onderwerp omgaan.

Richtlijnen gebruik social media door Scouting Satoko Kitahara

 1. Vrijwilligers kunnen kennis en andere waardevolle informatie delen op eigen accounts, mits die informatie niet vertrouwelijk is en onze Scoutinggroep niet schaadt.
 1. De groep ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Dit gebeurt op persoonlijke titel. Bij onderwerpen die van doen hebben met Scouting Satoko Kitahara, vermeld je hierbij je functie binnen de groep en de naam van de groep (namens de groep publiceren).
 1. Vrijwilligers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op sociale media. Zij zijn zich bewust dat wat zij publiceren, voor langere tijd openbaar zal worden, met de eventuele gevolgen voor hun privacy.
 1. Vrijwilligers die zich op een website of social media-kanaal anders dan die van Scouting Satoko Kitahara uiten over iets dat te maken heeft met de groep, maken kenbaar vanuit welke titel zij publiceren, eventueel aangevuld met een ‘disclaimer’ waarin staat dat, in geval van een persoonlijk standpunt, dit niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie (m.n. bij blogs).
 1. Vrijwilligers respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.
 1. Vrijwilligers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere groepsgebonden informatie. Hiervoor raadplegen zij het groepsbestuur.
 1. Vrijwilligers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over leden en de groep.
 1. Reageer open en transparant op berichten, vragen en opmerkingen. Blijf feitelijk en eerlijk.
 1. Ga niet in discussie met ouders en jeugdleden (voer de discussie in een gesprek tijdens de opkomst).
 1. Vrijwilligers mogen actief zijn op social media, zolang het spelprogramma en de opkomsten daar niet onder lijden. Binnen de groep worden hierover afspraken gemaakt.
 1. Als je actief bent op social media uit naam van Scouting Satoko Kitahara, zorg je ervoor dat het profiel en de inhoud in overeenstemming is met hoe we ons als groep willen presenteren.
 1. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt.
 1. Leidinggevenden, bestuurders en andere vrijwilligers van Scouting Satoko Kitahara zijn zich bewust van het feit dat alle leden kunnen lezen wat zij schrijven en moeten zodoende nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren.
 1. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Scouting is het verstandig contact te zoeken met je teamleider of iemand van het bestuur. Overleg. Uiteindelijk is het helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert. Het kan echter geen kwaad advies in te winnen.
 1. Scouting Satoko Kitahara zorgt ook digitaal voor een veilige (speel)omgeving voor jeugdleden en vrijwilligers en communiceert met leden over hoe zij dit doet.
 1. Scouting Satoko Kitahara legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van vrijwilligers, jeugdleden en ouders en communiceert dit met deze doelgroepen.
 1. Bij onze Scoutinggroep is de afspraak dat vrijwilligers en volwassen leden, geen ‘vriendschap’ aangaan met minderjarige (<18) jeugdleden op hun persoonlijke accounts.
 1. Onze Scoutinggroep is actief op de volgende social media-kanalen en gebruiken daarbij foto’s en filmpjes van opkomsten:

– Facebook

– Instagram

– Flickr

Wellicht ten overvloede, wij gaan er vanuit dat wij foto’s waar uw dochter op staat mogen gebruiken voor promotie van onze groep op social media en in persberichten. Indien u dit niet wilt, mail dit dan zo snel mogelijk naar de betreffende leiding.