06-10299555
info@satokokitahara.nl

Het bestuur

Verschillende besturen

Satoko Kitahara heeft een actief bestuur. De groep bestaat uit een stichting en een vereniging. Samen dragen zij zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaiende houden van de leeftijdsgroepen en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten. 

  • Het verenigingsbestuur van de Satoko Kitahara groep houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de speltakken.
  • Het stichtingsbestuur houdt zich bezig met de algehele organisatie van de scoutinggroep. Daarnaast zorgen ze voor het onderhoud van groot materiaal en het gebouw. 

De taken binnen het bestuur zijn over de diverse bestuursleden verdeeld.

Zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt:

  • Het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van de vrijwilligers binnen de vereniging
  • Beslissen over de aanschaf van (spel) materiaal en (boot) onderhoud
  • Het, samen met andere vrijwilligers, organiseren van groepsactiviteiten
  • Het zorgen voor een gezonde financiële basis van de vereniging
  • Contact houden met externe partijen, zoals gemeente en andere scoutinggroepen
  • PR en communicatie

Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

Groepsraad

Het belangrijkste orgaan van onze groep is de groepsraad. De groepsraad bestaat uit alle leiding van de groep, bestuur en overige stafleden. De groepsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt het beleid van de groep bepaald. Hierin passeren alle onderwerpen de revue. In deze besprekingen kan er over alle voorstellen worden gestemd. Het is uiteindelijk de groepsraad die de beslissingen binnen de groep neemt.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in diens volgende stappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in. Daardoor is deze ook benaderbaar als iemand geen gehoor vindt bij bestuur of leidinggevenden of zich daar onveilig voelt.

Verenigings bestuur

Verenigings bestuur

Carola Luiten, voorzitter

Sonja Marsé, penningmeester

Cees van Romburgh, groepsbegeieider

Ilse Bollen, praktijkbegeleidster

Nico Rietkerk, voorzitter technische staf

Rianda Bogers, voorzitter ledenwerf commissie

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Bianca Baltus, vertrouwenspersoon

Stichtingsbestuur

Stichtingsbestuur

Mireille van der Heiden, voorzitter & fondsenwervening

Geert-Jan Fetter, secretaris

Piet Kauffmann, bouwkundig adviseur

Hans de Wilde, penningmeester

Dorien Dohé, verhuurcoördinator