van Ruysdaellaan 97, Leidschendam _____ Aristoteleslaan 143, Den Haag
06-10299555
info@satokokitahara.nl

Bestuur

Het verenigingsbestuur van de Satoko Kitahara groep houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de speltakken. Het stichtingsbestuur met de algehele organisatie van de scoutinggroep. De taken binnen het bestuur zijn over de diverse bestuursleden verdeeld.

Zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt:
– Het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van de vrijwilligers binnen de vereniging
– Beslissen over de aanschaf van (spel) materiaal en (boot) onderhoud
– Het, samen met andere vrijwilligers, organiseren van groepsactiviteiten
– Het zorgen voor een gezonde financiële basis van de vereniging
– Contact houden met externe partijen, zoals gemeente en andere scoutinggroepen
– PR en communicatie

Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

Groepsraad
Het belangrijkste orgaan van onze groep is de groepsraad. De groepsraad bestaat uit alle leiding van de groep, bestuur en overige stafleden. De groepsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt het beleid van de groep bepaald. Hierin passeren alle onderwerpen de revue. In deze besprekingen kan er over alle voorstellen worden gestemd. Het is uiteindelijk de groepsraad die de beslissingen binnen de groep neemt.

Verenigings bestuur

Verenigings bestuur

Carola Luiten, voorzitter

Ilona de Jager, secretaris

Lisanne Hensen, penningmeester

Aandachtsgebied kwaliteit

???????, groepsbegeleidster

Renate van der Heiden, praktijkbegeleidster

Ilse Bollen, praktijkbegeleidster

Aandachtsgebied technische zaken

Nico Rietkerk, voorzitter technische staf

Aandachtsgebied ledenwerving

Rianda Bogers, voorzitter ledenwerf commissie

Stichtings bestuur

Stichtingsbestuur

Mireille van der Heiden, voorzitter & fondsenwervening

Geert-Jan Fetter, secretaris

Piet Kauffmann, bouwkundig adviseur

Hans de Wilde, penningmeester

Dorien Dohé, verhuurcoördinator

Chat met ons