06-10299555
info@satokokitahara.nl

Onze naam

Satoko Kitahara werd geboren op 30 oktober 1929 als dochter van een Japanse hoogleraar. Zij wijdde haar leven aan de allerarmsten en werd onderwijzeres in Mierendorp; dit is een voddenraperskolonie bij Tokyo. Om met de kinderen op vakantie te kunnen gaan en een nieuw clubhuis te bouwen, verdienden de kinderen onder begeleiding van Satoko Kitahara zelf geld met voddenrapen.

Satoko werd ziek en kreeg tuberculose. Toen ze nog maar nauwelijks beter was kwam ze terug. Zij kreeg hulp van andere mensen en verdienden zo geld voor “haar” kinderen en een nieuw clubhuis. Ze stierf, nog niet hersteld van haar ziekte maar overgelukkig op 23 januari 1958 toen zij 28 jaar was. Onze groep is naar deze vrouw vernoemd.

Satoko Kitahara