van Ruysdaellaan 97, Leidschendam _____ Aristoteleslaan 143, Den Haag
06-10299555
info@satokokitahara.nl

Onze geschiedenis

Klik op het plaatje.
Voor de zoekfunctie. Klik eerst op het plaatje, klik control F, dan opent zich een zoekfunctie.

Hierboven zie je de geschiedenis van onze groep, maar hoe zijn we nou precies ontstaan?

1959.
In de jonge, kinderrijke parochie St. Joseph Opifex leefde sterk de behoefde aan ‘iets’ voor de jeugd. In de gerfkamer van de toenmalige noodkerk werd begonnen met een hobby-club, waar na schooltijd door de kinderen geknutseld kon worden. Ook was er een ballet-groepje. Aan de meisjes van deze hobby-club werd gevraagd of ze op feestdagen als zangkoortje in de kerk op te treden.
Toen in december 1959 de oude Mulo-school aan de Koningin Julianaweg (nu de Sater) leeg kwam, ontstond na een grondige verbouwing door vrijwilligers de mogelijkheid meer voor de jeugd te kunnen doen. In 1960 (juni) werd op initiatief van kapelaan Harding gestart met een welpenhorde, kort daarop gevolgd door een zeeverkenners-groep. De groep werd genoemd naar paus Pius XII.
Begonnen werd met 6 welpen en 6 zeeverkenners. Beide groeperingen kregen een lokaal van de oude Mulo tot hun beschikking; de andere twee lokalen werden in gebruik genomen door ballet / judo en de hobby-club.
Bij deze hobby-club sloot zich een groepje aan, dat al vanaf 1954 op de zolder van de voormalige Willi-brordus-school (Damlaan) bijeen kwam.
Ter behartiging van de vele financiële en zakelijke problemen, ontstond grote behoefte aan een commissie van vrijwilligers. Kapelaan Harding nodigde de collectanten uit, die tijdens de eerste vergadering te horen kregen, dat ze bij deze aangesteld waren tot jeugd-commissie-lid. Ondanks deze ‘overrompeling’ was op deze manier een ploeg aangetreden, die enorm veel werk heeft verzet. Zij brachten het jeugdwerk tot grote bloei.

1961-1963.
In 1961 werd begonnen met een kabouter-meisjesgroep, die in 1963 werd gevolgd door een watergidsen-groep. De kabouters vonden voorlopig onderdak bij de hobby-club. De watergidsen gebruikten het lokaal van de ballet- en judo groepen. De meisjesgroep werd genoemd naar Satoko Kitahara, een moderne Japanse heilige.

1963.
Toen in 1963 de nieuwe kerk geopend was, en de noodkerk dus vrij kwam, kwam men op het idee hier een jeugdcentrum van te maken. Het gebouw werd verplaatst naar de Veurse Achterweg, vlakbij zwembad de Fluit.
De grote ruimte werd verdeeld in vijf kleinere ruimten, er kwam een keuken, een douche-cel en toiletten. Dit kwam allemaal tot stand dankzij het vrijwilligerswerk van de commissieleden en vele, vele anderen.

In het jeugdcentrum werd gehuisvest; de hobby-clubs, judo en ballet, kabouters, welpen en watergidsen.
Het centrum werd officieel geopend in september 1965. Een jaarlijks terugkerend evenement was in die tijd de fancy-fair.

1963 – heden.
Klik hier.